Demonstracija rezidbe maslina u Salima

Demonstracija rezidbe maslina u Salima

PREKO/SALI – U sklopu aktivnosti svog INPO centra, Županijska Komora Zadar organizira u petak, 13. ožujka u 11.30 sati, demonstracijsku rezidbu maslina u Salima na Dugom otoku.

Stručno predavanje i terensku demonstraciju vodit će Ivica Kostović, dipl. ing. agronomije. Predviđeno trajanje predavanja je 45-60 min, a održat će se u dvorani općinske zgrade u Salima. Predavanje će obuhvatiti glavna načela rezidbe, najvažnije uzgojne oblike i njihovu primjenu. Nakon teoretskog dijela, voditelj i sudionici otići će u maslinik, gdje će se i praktično demonstrirati rezidba maslina.

Ova edukacija dio je provedbe Projekta IPATECH i sufinancirana je sredstvima EU. Sudjelovanje na edukaciji prijavljuje se slanjem ispunjenih prijavnih obrazaca na e-mail projektipatech@hgk.hr ili na fax. 023 213-923.