Raspisan natječaj za liniju Preko – Poluotok

Raspisan natječaj za liniju Preko – Poluotok

PREKO – Agencija za obalni linijski pomorski promet napokon je raspisala natječaj za brodsku liniju koja će povezivati Preko sa zadarskim Poluotokom. Minimalni kapacitet broda je 250 putnika, a predviđeno je 56 linija tjedno (8 dnevno) van sezone, 63 (9 dnevno) u predsezoni i posezoni te 70 linija tjedno (10 dnevno) u visokoj sezoni. Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir koncesionara na državnoj brodskoj liniji 409 Zadar – (Ošljak) – Preko…Na web stranicama Agencije stoji Obavijest o namjeri davanja koncesije koja je službeno objavljena danas u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave koncesija”, a sve sukladno odredbama Zakona o koncesijama (NN 143/12).
Rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2015. godine, ponude će se otvoriti 31. ožujka 2015. godine, a rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, odnosno 30. travnja.

Podsjetimo. odluku o novoj državnoj liniji 409 Vlada je donijela još 2011. godine, uz uvjet da se natječaj za koncesiju raspiše kada se trajektni promet iz središta Zadra premjesti u Novu luku Gaženica. Predsjednik uprave Jadrolinje Alan Klanac kazao je da je državni brodar zainteresiran za održavanje brodske linije između Zadra i Preka, ali ne i s kojim brodom namjerava konkurirati na natječaju. Lenko Garbin, vlasnik tvrtke G&V line, koja na zadarskom području održava pruge Zadar – Sali i Zadar – Iž – Rava, također je zainteresiran za novu brodsku prugu i svakako se namjerava javiti na natječaj, to više što, ističe, G&V line jedini u ovome trenutku već ima spreman brod, Sea Star koji je trenutačno usidren u Dubrovniku i može primiti 400 putnika.