LAG Mareta traži zamjenika voditelja

LAG Mareta traži zamjenika voditelja

PREKO – LAG Mareta objavila je javni natječaj za novo radno mjesto pomoćnika voditelja LAG-a. Traži se jedna osoba na puno radno vrijeme, na rok od 3 godine. 

Natječaj je za sada objavljen na javnoj facebook stranici LAG Mareta (https://www.facebook.com/pages/LAG-Mareta/549164691781593) te na web stranicama Grada Zadra i Općine Peeko. 

Detalje natječaja možete pronaći i na sljedećem linku: file:///C:/Users/User/Downloads/LAG_natjecaj_pomocnik%20voditelja2015.pdf.

Svi zainteresirani mogu dobiti potrebne informacije i na lagmareta@gmail.com.