Predupis djece u prvi razred osnovne škole

Predupis djece u prvi razred osnovne škole

PREKO – Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, obavješćuje roditelje (skrbnike) da su obvezni izvršiti predupis djece u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016. Predupis treba obaviti u pripadajućoj (najbližoj) osnovnoj školi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta  od 2. veljače do 6. veljače 2015. godine.

Obvezu predupisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016. imaju djeca koja do 1. travnja 2015. godine navršavaju šest (6) godina života.
 
Školski obveznici su: 
– djeca rođena od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009., 
– djeca rođena od 1. travnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, 
– djeca kojima je za šk.god. 2014./15. rješenjem Ureda, odgođen upis u prvi razred osnovne škole, 
– djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole
 
Za prijevremeni upis roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na obrascu broj 6 (koji je dostupan na web stranicama Ureda pod linkom „obavijest i izvješća”). Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj uz zahtjev dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. 
Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca s težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na obrascu broj 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljene jedinstvenog tijela vještačenja.
 
Ispunjeni obrazac 6 sa skeniranom dokumentacijom može se dostaviti putem e-mail-a, prosvjeta@udu-zz.hr ili na adresu: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.
 
Nakon podnošenja zahtjeva Uredu, roditelj (staratelj) obavezno se treba javiti školi radi dogovora o terminu testiranja djeteta.
 
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području od 31. ožujka do 15. lipnja 2015.
 
Ako se dijete upisuje u osnovnu školu izvan svog upisnog područja, a postupak utvrđivanja psihofizičke sposobnosti je obavljen u školi prema upisnom području, osnovna škola u koju se dijete upisuje pisanim putem će od škole sa upisnog područja djeteta zatražiti mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred škole.
 
Potrebna dokumentacija: OIB, preslika domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a škola ih može uz suglasnost roditelja sama pribaviti elektronskim putem.
 
Upisi u I. razred osnovnih škola obavit će od 8. lipnja do 12. lipnja 2015. godine.