Ocjena ustavnosti Pravilnika o povlaštenom pomorskom prijevozu

Ocjena ustavnosti Pravilnika o povlaštenom pomorskom prijevozu

PREKO – Na posljednjoj sjednici Vijeća Otočnog sabora, jedan od zaključaka bio je da će Otočni sabor, ako ne dođe do kvalitetnog rješenja, inicirati ocjenu ustavnosti Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
 
Temeljem donesenog zaključka Otočni sabor je u skladu sa čl. 38. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
 
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu u suprotnosti je s Ustavom Republike Hrvatske, čl. 10 Zakona o otocima, čl. 47 Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i čl.1 Zakona o osobnoj iskaznici u kojima se ne spominje ograničenje u broju dnevnog putovanja i izdavanje Otočne iskaznice kao javnu ispravu kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet. Otočni sabor smatra da je doneseni Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske jer zadire u pravo otočana na jednakost i ravnopravnost s ostalim građanima koji imaju tu “sreću” živjeti na kopnu.
 
Ograničiti odlazak na kopno po povlaštenim uvjetima je ponižavajuće i poražavajuće. Ustav nam jamči jednake uvjete. Otočni sabor smatra da je provedba čl. 2 st. 2 Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu u kojem se govori da se pravo na povlašteni prijevoz ostvaruje Otočnom iskaznicom u suprotnosti sa Zakonom o osobnoj iskaznici. U Zakonu o osobnoj iskaznici u čl. 1 stoji „Osobna iskaznica je javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja, prebivalište i adresu stanovanja“.
 
Temeljem navedenog smatramo da Otočna iskaznica nije zakonski dokument o dokazivanju prebivališta i kao takva ne može biti dokument za korištenje prava iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.