Javna rasprava o GP Mali Lukoran i Sušica – zapad

Javna rasprava o GP Mali Lukoran i Sušica – zapad

PREKO – Općina Preko objavila je Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad.
Plan je izložen u vijećnici Općine Preko, Javni uvid trajat će od 3. do 17. studenoga 2014. godine svakoga radnog dana od 7 do 15 sati, a javno izlaganje održat će se 14. studenoga u 11.30 sati.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad daju se u pisanom obliku u knjigu primjedbi za trajanja javnog uvida ili na adresu Općine Preko. Područje obuhvata UPU-a ima površinu od oko 7,84 ha, a budući da je u smislu urbanog opremanja lokalitet nedovršen i neopremljen, potrebno je uređenje i sanacija zatečenog stanja, što se prvenstveno odnosi na poboljšanje prometne infrastrukturne mreže te opremanje neizgrađenih dijelova plana.
 
Općina Preko objavila je i Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran. Plan je izložen u vijećnici Općine Preko, Javni uvid trajat će od 3. studenoga do 3. prosinca 2014. godine, a može se pogledati svakoga radnog dana od 8 do 14 sati. Javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran održat će se 14. studenoga u 12 sati. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran daju se u pisanom obliku u knjigu primjedbi za trajanja javnog uvida ili na adresu Općine Preko.

Područje obuhvata UPU-a ima površinu od oko 17,0 ha na kojem je potrebno omogućiti realizaciju prostora od javnog interesa, prvenstveno uređenjem prometnih površina i komunalne infrastrukture.